• Геометрія підручник 8 клас Роганін О., Капіиосов А., Кондратьева Л., Підручники і посібники (нова програма)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОЯ України від 10.05.2016 р. № 491)

ЮНІ ДРУЗІ!
 
Ми продовжуємо вивчення однієї з основних математичних дисцип-нін — геометрії. У 8 класі ми поглибимо знання про вже відомі геометричні фігури — кути, трикутники, досліджуватимемо нові геометричні фігури — многокутники, зокрема, чотирикутники та їх види. Основним методом здобуття знань будуть міркування. Перед вами розкриватиметься цінність, вагомість і практична значимість геометричних знань.
 
Матеріал, який ми вивчатимемо, поділено на чотири розділи, тринадцять параграфів, а великі параграфи — па пункти.
 
Кожен параграф містить виклад теоретичного матеріалу: означення, теореми та їх доведення. Означенням і теоремам, як правило, передують конкретні приклади. Виклад теорії супроводжується рисунками, які відображають послідовність виконуваних побудов. Усе це призначене для того, щоб полегшити розуміння матеріалу. Доведення деяких теорем подано в рубриці «Для тих, хто хоче знати більше». Під цією рубрикою містяться відомості, які розширюють і поглиблюють основний зміст тем.
 
Після викладу теоретичної частини кожної теми в рубриці «Запитання і;і завдання» подано систему завдань. Її призначення — допомогти краще зрозуміти, осмислити, запам'ятати елементи теорії та набути найпростіших навичок оперування геометричними знаннями про фігури.
 
У кожному параграфі с рубрики «Запитання та завдання», «Основне в параграфі», «Для тих, хто хоче знати більше», «Розв'язуємо разом», • Застосуйте знання», «Задачі до параграфа», «Цікаво знати». У теоретичному матеріалі й рубриці «Розв'язуємо разом» значком «•» виділено початок і закінчення доведення теореми чи розв'язання задачі.
 
У рубриці «Задачі до параграфа» чорним позначено номери задач, які рекомендовано для класної роботи, а кольором — для домашньої, а задачі, міч і будуть корисними в подальшому вивченні геометрії (опорні), позначені іпачком, наприклад, 100.. Задачі в цій рубриці подано за трьома рівнями: А — задачі початкового та середнього рівнів, Б — достатнього, В — високого.
Рубрики «Цікаво знати», «Застосуйте знання» призначено для індивіду альної роботи учнів.
 
За допомогою завдань рубрик «Контроль навчальних досягнень» «Задачі за курс геометрії 8 класу» ви зможете перевірити свої знання. Щиро бажаємо успіху!

 

Геометрія підручник 8 клас Роганін О., Капіиосов А., Кондратьева Л., Підручники і посібники (нова програма)

  • 85.31 грн