• Біологія робочий зошит для 8 класу (до підручника Соболь В.І.) Соболь В.І., Абетка
Матеріал посібника укладено відповідно до вимог нової навчальної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженних Міністерством освіти і науки України та підручника Соболя В.І. «Біологія. 8 клас».
 
Робочий зошит містить достатню кількість різноманітнихих завдань, які допоможуть учням систематизувати та закріпити отримані знання, покращити набуті навички, забезпечити реалізацію міжпредметних зв'язків. Посібник містить усі практичні роботи та лабораторні дослідження, передбачені програмою.
 
Для учнів 8 класу, учителів.
 
ШАНОВНІ УЧНІ Й УЧИТЕЛІ!
 
Вашій увазі пропонується робочий зошит, метою якого є організація продуктивного вивчення біології. Продуктивна діяльність за своїм характером є результатом усвідомленого засвоєння певних способів дій, що формуються й розвиваються в процесі засвоєння знань. Пам'ятайте, що навчитися активно й самостійно мислити можна лише за умов активної й самостійної роботи. Основними способами продуктивної діяльності, які використовуються в зошиті, є: визначення сутності понять обсягом більше двох ознак, робота з підручником для пошуку відповіді на запитання, створення конспекту відповіді, самостійне порівняння, спостереження, описування, вимірювання за планом, що супроводжується формулюванням простих висновків, роботи з малюнками, концентрування знань за допомогою таблиць, схем, рисунків тощо. Для творчої самореалізації в посібнику пропонуються завдання із залученням таких способів, як: встановлення причинно-наслідкових зв'язків, самостійне перенесення засвоєних знань у нетипову ситуацію, формулювання висновків, шляхів вирішення проблеми, формування умінь дослідження, зіставлення, міжпредметне застосування знань тощо. Ці продуктивно-творчі завдання дають можливість закріпити й поліпшити набуті навички, передбачають опрацювання різноманітної числової, текстової й графічної інформації, забезпечують реалізацію між-предметних зв'язків. Велика увага в робочому зошиті надається ілюстраціям, які поєднують малюнки, фотографії, рисунки й допоможуть задіювати та розвивати зорові відчуття, уяву, конкретне мислення.
 
Для організації продуктивного вивчення біології за допомогою робочого зошита з'являється можливість використовувати чотири основних стратегії, що можуть застосовуватися в різних комбінаціях: 1) прискорення (дозволяє врахувати індивідуальні потреби й можливості); 2) поглиблення (передбачається глибше вивчення тем); 3) збагачення (установлення зв'язків з іншими навчальними предметами); 4) проблематизація (виконання дослідницьких, пошукових завдань).
 
Матеріал робочого зошита поділено на теми та уроки, які ви можете знайти, скориставшись змістом. Зміст буде для вас одночасно й планом вивчення цілого курсу, який допоможе вам розподіляти свої сили, організовувати підготовку до тематичного оцінювання та здійснити випереджаючу роботу з додатковою літературою тощо.
 
При використанні робочого зошита ви слухаєте, візуально сприймаєте й записуєте матеріал, що сприяє міцному засвоєнню знань, але робити це слід за правилом: «Зрозумів,  Запам'ятав, Записав». На уроці разом із вчителем потрібно в процесі виконання різноманітних завдань засвоїти базовий матеріал, тобто суть основних понять, характерні ознаки та особливості, основні функції, елементарні приклади та назви біологічних об'єктів та процесів. Для здійснення самостійної творчої пізнавальної діяльності варто завести окремий зошит, у якому ви зможете давати розгорнуті відповіді на творчі завдання, розв'язувати задачі, записувати цікаві факти, конспектувати додатковий матеріал для поглиблення знань.
 
БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ У НАВЧАННІ!
Наша кригарня приєднуєтся до побажань авторів до учнів і нагадує про можливість купити у нас підручник з Біології Соболь Абетка для 8 класу. 
 
 

Біологія робочий зошит для 8 класу (до підручника Соболь В.І.) Соболь В.І., Абетка

  • 52.50 грн