• Літературне читання збірник підсумкових контрольних робіт 4 клас ДПА 2017 Савченко О.Я., Вашуленко О.В., Освіта
Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з літературного читання в 4 класі. Гексти і завдання дібрано відповідно до оновленої навчальної програми з літературного читання для 1-4 класів та нових кри-і врив оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи :і урахуванням змін, внесених МОН України в 2016 р.
 
Для учнів початкової школи, учителів
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
 
Пропоновані контрольні роботи призначені для підготовки учнів до підсумкової перевірки навчальних досягнень та проведення підсумкової атестації учнів з літературного читання. Вони можуть слугувати орієнтиром для самостійного складання підсумкових контрольних робіт учителем відповідно до навчальної програми.
 
Підсумкова атестація з літературного читання проводиться з метою перевірки рівня сформованості в учнів умінь самостійно усвідомлювати зміст незнайомого тексту, застосовуючи знання, уміння, навички, способи діяльності, якими вони оволоділи протягом навчання.
 
Зміст робіт розроблено відповідно до вимог навчальної програми для 1-4 класів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів») та відповідно до внесених змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009.
 
Формою проведення підсумкової атестації є підсумкова контрольна робота, яка складається з незнайомого тексту для самостійного читання та завдань різного рівня складності, різноманітних за типами, серед яких: тестові завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів; відкриті завдання, які передбачають написання короткої письмової відповіді; завдання на встановлення відповідності чи правильної послідовності; творчі завдання, що передбачають написання зв'язного висловлювання.
 
У посібнику вміщено 7 контрольних робіт (контрольні роботи 1 -4 містять по 8 і 5-7 — по 12 завдань) у 2 рівноцінних варіантах кожна. З них учитель може вибрати найоптимальніші для учнів свого класу.
 
У контрольних роботах із літературного читання для 4 класу використано тексти різних жанрів, з якими учні ознайомлювалися під час навчання.

Також в нашій книгарні ви маєте можливість купити відповіді та збірник ПКР з української мови 4 клас ДПА 2017 Вашуленко Дубовик Освіта і математики 4 клас ДПА 2017 Оляницька Освіта

Літературне читання збірник підсумкових контрольних робіт 4 клас ДПА 2017 Савченко О.Я., Вашуленко О.В., Освіта

  • 23.63 грн