• Українська мова збірник підсумкових контрольних робіт 4 клас ДПА 2017 Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Освіта
Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з української мови в 4 класі. Завдання і тексти дібрано відповідно до чинної навчальної програми з української мови для 1-4 класів та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
Для учнів початкової школи, учителів.
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 02.11.2015 р. № 2.1/12-Г-66)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
 
Пропоновані в посібнику комбіновані контрольні роботи призначені для підготовки учнів 4 класу до підсумкової атестації з української мови (мова навчання). їхній зміст розроблено відповідно до вимог оновленої навчальної програми з української мови для 1-4 класів та нових критеріїв оцінювання з урахуванням змін, внесених наказом МОН України в 2016 році.
 
Комбіновані контрольні роботи передбачають перевірку мовленнєвих, мовних і правописних умінь учнів. Перевірка мовленнєвих умінь здійснюється шляхом виконання творчого завдання (написання учнями зв'язного тексту на задану тему), мовних — засобом виконання завдань відкритого і закритого типів (тестів), а правописні вміння перевіряються за допомогою завдання, яке передбачає списування тексту з пропущеними орфограмами, який учитель може продиктувати.
 
Оцінювання підсумкової контрольної роботи: тестове завдання закритого типу оцінюється 1 балом; відкрите завдання і завдання на встановлення послідовності чи відповідності — по 2 бали за кожне (якщо таке завдання виконано частково, учень одержує 1 бал); диктант, списаний текст і творче завдання — по 12 балів за кожне (під час оцінювання зв'язного висловлювання від балів за зміст віднімається по 1 балу за кожну помилку на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою для 1-4 класів).
 
Одержані за кожне завдання бали підсумовують, і їхню загальну кількість співвідносять із оцінками за поданими нижче таблицями.
 

Таблиця для оцінювання контрольних робіт І і II типів

Тестовий  бал 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21
Шкільна оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Таблиця для оцінювання контрольних робіт III тип

Тестовий бал 1-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31
Шкільна оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Також в нашій книгарні ви маєте можливість купити відповіді і збірник ПКР з математики 4 клас ДПА 2017 Оляницька Освіта і Літературне читання 4 клас ДПА 2017 Саченко Вашуленко Освіта

Українська мова збірник підсумкових контрольних робіт 4 клас ДПА 2017 Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Освіта

  • 23.63 грн