• Математика збірник підсумкових контрольних робіт 4 клас ДПА 2017 Оляницька Л.В., Освіта
Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з математики у 4 класі. Посібник складено відповідно до оновленої навчальної програми з математики для 1 - 4 класів га нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з урахуванням змін, внесених МОН України у 2016 році.
Для учнів початкової школи, вчителів.
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 2.11.2015 р. № 2.1/12-Г-67)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
 
Посібник містить орієнтовні контрольні роботи, призначені для проведення підсумкової атестації учнів 4 класу з математики. їх зміст відповідає вимогам оновленої навчальної програми для 4 класу з математики з урахуванням змін, внесених МОН України в 2016 р. Контрольні роботи дають змогу визначити рівень навчальних досягнень учнів, засвоєння математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал.
 
10 орієнтовних контрольних робіт подано у двох варіантах однакової складності. Кожна робота складається з восьми завдань — п'яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з Трьох запропонованих варіантів (1-5); двох завдань відкритого типу, що передбачають коротку письмову відповідь (6-7); одного завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту письмову відповідь, — сюжетної задачі (8).
 
Оцінювання здійснюється відповідно до нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень письмових робіт з математики в початковій школі. 12 балів ставиться, якщо всю роботу виконано без помилок. Правильне виконання тестового завдання закритого типу оцінюється в 1 бал; завдання відкритого типу, що передбачає коротку письмову відповідь, — у 2 бали (якщо завдання виконано частково — в 1 бал); завдання відкритого типу, що передбачає роз горнуту письмову відповідь, — у 3 бали (якщо завдання виконано частково — 1-2 бали)

Також в нашій книгарні ви маєте можливість купити відповіді і збірник ПКР з української мови 4 клас ДПА 2017 Вашуленко Дубовик Освіта і Літературне читання 4 клас ДПА 2017 Саченко Вашуленко Освіта

Математика збірник підсумкових контрольних робіт 4 клас ДПА 2017 Оляницька Л.В., Освіта

  • 23.63 грн