• Українська мова збірник ПКР ДПА 2017 4 клас Пономарьова К.І., Генеза
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 09.09.2016 М 2.1 12-Г-709)
 
Відповідає оновленій навчальній програмі для 1—4 класів 2016 року та новим Орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання
 
навчальних досягнень учнів початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 19.08.2016 № 1009
 
ISBN 978-966-11-0774-7.
 
Пропоновані контрольні роботи призначено для підготовки до підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 4 класу з української мови. У посібнику вміщено 15 контрольних робіт у двох рівноцінних варіантах кожна, що надає педагогові можливість вибору як різновиду, так і варіанта контрольної роботи спочатку для підготовки, а потім і для проведення підсумкової перевірки.
Пояснювальна записка для вчителя
 
У посібнику подано орієнтовні контрольні роботи для підготовки учнів 4 класу до державної підсумкової атестації з української мови. їх зміст розроблено відповідно до вимог оновленої в 2016 році навчальної програми з української мови для 1-4 класів та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009.
 
Запропоновані контрольні роботи є комбінованими і передбачають перевірку мовних знань та правописних і мовленнєвих умінь. Для перевірки мовних знань використовуються тестові завдання закритого типу, що передбача.ють вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів, завдання на встановлення послідовності або відповідності, а також відкриті завдання, що передбачають коротку письмову відповідь. Перевірку правописних умінь пропонується здійснювати шляхом написання диктанту або списування тексту з пропущеними орфограмами (кількість орфограм становить 25 % від загальної кількості слів у тексті). З метою перевірки мовленнєвих умінь використовується творче завдання, що передбачає написання невеликого зв'язного висловлювання (5-6 речень).
 
З огляду на те, що в орієнтовних вимогах до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів пропонується два підходи до конструювання комбінованої контрольної роботи, у посібнику подано два види робіт.
 
Контрольні роботи № 1-7, укладені за першим підходом, містять по шість завдань: текст для списування (з пропущеними орфограмами) обсягом 50-55 слів (його можна використати для диктанту), чотири відкритих завдання до цього тексту й одне творче.
 
Контрольні роботи № 8-15, розроблені за другим підходом, складаються із семи завдань: тексту для списування (з пропущеними орфограмами) обсягом 25-30 слів (його можна використати для диктанту), трьох завдань закритого типу з трьома варіантами відповіді, одного завдання на встановлення послідовності чи відповідності, одного відкритого завдання, що передбачає коротку письмову відповідь, і одного творчого завдання.
 
Відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи комбіновані роботи № 1-7 оцінюються таким чином: за списаний без помилок текст або диктант виставляється 6 балів (за кожну допущену в списаному тексті чи диктанті помилку знімається по 1 балу; за 6 і більше помилок — жодного бала за це завдання не виставляється), кожне відкрите завдання оцінюється 1 балом, творче завдання — 2 балами (по 1 балу за зміст і грамотність; враховуються помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою для 1-4 класів). Контрольні роботи № 8 -15 оцінюються в такий спосіб: за списаний без помилок текст або диктант виставляється 3 бали (за кожну допущену в списаному тексті чи диктанті помилку знімається по 1 балу; за 3 і більше помилок — жодного бала за це завдання не виставляється), кожне завдання закритого типу оцінюється 1 балом, завдання на встановлення послідовності чи відповідності, а також відкрите завдання — 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, то зараховується 1 бал), творче завдання — 2 балами (по 1 балу за зміст і грамотність; ураховуються помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою для 1-4 класів).
 
 

 

Українська мова збірник ПКР ДПА 2017 4 клас Пономарьова К.І., Генеза

  • 26.25 грн