• Українська мова довідник для абітурієнтів та школярів, підготовка до ЗНО Дияк О.В., Прудка  В.М., Літера
У пропонованому довіднику послідовно і системно подано основні теоретичні питання курсу української мови. Матеріал структуровано за темами й об’єднано в розділи, які завершуються рубіжним тестуванням. Особливу увагу зосереджено на питаннях культури мови, зокрема на вимогах до написання власного висловлення. Термінологічний апарат згруповано в алфавітній послідовності в додатку. У довіднику вміщено словники різноманітного спрямування.
Зміст довідника відповідає програмі середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО.
Видання рекомендовано учням загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтам, учителям і методистам, а також усім, хто прагне поліпшити рівень знань із сучасної української мови.
Схвалено комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-367 від 29.06.2010 р.; протокол № 4 від 17.06.2010 р.)

Українська мова довідник для абітурієнтів та школярів, підготовка до ЗНО Дияк О.В., Прудка В.М., Літера

  • 129.94 грн