• Математика довідник для абітурієнтів та школярів, підготовка до ЗНО Гайштут О.Г., Ушаков Р.П., Шамович О.А., Літера

Зміст і розміщення матеріалу довідника дозволяє використовувати його як у за­гальноосвітніх закладах, так і в школах з поглибленим вивченням математики. Він зручний для підготовки до вступних іспитів до університетів та інститутів, а також для студентів педагогічних спеціальностей, які вивчають елементарну математику.На початку кожної теми розділу розглянуто приклади і методи розв’язування за­дач, викладено додатковий теоретичний матеріал і методичні поради. До кожної теми підібрано задачі для вправ, і до деяких із них подано розв’язки.Дещо ширше, ніж у шкільній програмі, викладено такі питання, як розв’я­зування рівнянь і систем рівнянь, доведення і розв’язування алгебраїчних і трансцен­дентних нерівностей, обернені тригонометричні функції, нестандартні тригономе­тричні рівняння, умовні рівності тощо.Видання адресоване учням, абітурієнтам і всім тим, хто любить математику і ба­жає у ній удосконалюватися, вміти самостійно розв’язувати задачі, які виходять за рамки шкільної програми.

Математика довідник для абітурієнтів та школярів, підготовка до ЗНО Гайштут О.Г., Ушаков Р.П., Шамович О.А., Літера

  • 129.94 грн