• Фізика довідник для абітурієнтів та школярів, підготовка до ЗНО Дідович М.М., Коршак Є.В., Літера

Довідник містить відомості з усіх розділів курсу фізики в логічній послідовності.Значну увагу приділено розв’язуванню задач. Після кожної теми подано класифікацію задач, методи їх розв’язування та достатню кількість при­кладів розв’язування задач. Задачі підібрано так, щоб при самостійній робо­ті можна було звертатися до прикладів як до своєрідної допомоги. Детальний опис алгоритму дається лише для деяких задач, у більшості ж випадків зроблено короткий аналіз суті задачі, записано вихідні рівняння, вказано хід розв’язування та подано відповідь, що сприяє кращому засвоєнню знань. Також подано задачі для самостійного розв’язування з кожної теми.Довідковий матеріал — основні фізичні сталі, відомості з астрономії, табличні дані тощо — подано в додатках.Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поглибити свої знання з фізики.

Фізика довідник для абітурієнтів та школярів, підготовка до ЗНО Дідович М.М., Коршак Є.В., Літера

  • 129.94 грн