• Історія України комплексне видання ЗНО 2017 Власов В.С., Кульчицький С.В., Літера
Посібник розроблено з метою допомогти вчителеві та учням організувати системну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України. Стане в пригоді він і під час підготовки до державної підсумкової атестації (ДПА) з історії України,
. яку від 2016 р. за рішенням МОН України планують проводити у форматі ЗНО. Видання містить усі складники, передбачені шкільною програмою та програмою ЗНО-2016 для підготовки з історії України: факти, дати, поняття та терміни, персоналі!, пам’ятки для розпізнавання тощо.
   У пропонованому посібнику автори прагнули узагальнити навчальний матеріал курсу історії України, подати його в систематизованому, конспективному викладі, щоб випускники та абітурієнти мали можливість пригадати і повторити вивчене та потренуватися у розв’язуванні типових тестових завдань.
   Видання призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, учителів історії.

Призначення книги, яку ви тримаєте в руках, — допомогти вам у підготовці до зовнішнього незалеж­ного оцінювання (ЗНО) з історії України: пригадати вже вивчене та повторене за шкільними підручником і потренуватися в розв'язуванні тестових завдань у форматі ЗНО.

Належну увагу приділено й ще одній новації про­грами ЗНО з історії України — вмінню абітурієнтів розпізнавати пам'ятки архітектури та образотворчо­го мистецтва. Посібник пропонує завдання, у яких використано зображення обов'язкових пам'яток, а також завдання на їх розпізнавання.

Варто наголосити, що в тестових завданнях, роз­роблених за розділами, запропоновано всі типи за­вдань, що їх використовує УЦОЯО для перевірки історичної компетентності абітурієнтів: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встанов­лення правильної послідовності; завдання з корот­кою відповіддю множинного вибору. Завдання скла­дено з урахуванням методичних вимог до такого виду оцінювальних матеріалів: варіанти відповідей до завдань підібрано коректно (всі однорідні та правдоподібні), що істотно підвищує рівень підго­товки.

Третя частина посібника пропонує вам виконати тренувальний тест з історії України у форматі ЗНО, відповідно до специфікації, розробленої УЦОЯО. Виконавши кілька запропонованих варіантів, пере­конаєтеся, наскільки ґрунтовно ви опанували курс вітчизняної історії та чи готові до складання зовніш­нього незалежного оцінювання з історії України, з'ясуєте, чи потрібно повертатися до якихось тем.

 

Історія України комплексне видання ЗНО 2017 Власов В.С., Кульчицький С.В., Літера

  • 124.69 грн