• Словник-довідник сучасної української мови "Разом Окремо Через дефіс" Співак Т.К., Весна
Цей довідник розглядає одне з найскладніших питань українського правопису – написання слів разом, окремо та через дефіс. Його словникова частина містить близько 60 000 складних для написання слів і словосполучень. Крім того, в довіднику подано у вигляді таблиць правила написання складних слів української мови.
Словник одержав високу оцінку провідних науковців та відповідає сучасним правописним нормам. Видання стане у нагоді всім, хто вивчає українську мову та прагне вільно й грамотно використовувати її як в усному, так і в письмовому мовленні.

 

Словник-довідник сучасної української мови "Разом Окремо Через дефіс" Співак Т.К., Весна

  • 45.94 грн