• Англійська мова Європейське Мовне Портфоліо для учнів 12-17 років О. Карп’юк Лібра Терра

Даний навчальний посібник є першою спробою створити українську версію Європейського Мовного Портфоліо (ЄМП) для учнів середніх навчальних закладів. Реалізація даного проекту в Україні сприятиме розвитку учнівської автономії у вивченні іноземних мов, якісному впровадженню компетентістного підходу в іншомовне навчання, наближенню навчального процесу з предмету «іноземна мова» до сучасних європейських мовних стандартів,. Мета впровадження ЄМП корелюється з основними завданнями загальноосвітньої школи, зазначеними в Концепції загальної середньої освіти, а саме: «.. .здійснити прорив до якісно нової освіти, що вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують... уміння самостійно вчитися, критично мислити,.. .здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору».

Англійська мова Європейське Мовне Портфоліо для учнів 12-17 років О. Карп’юк Лібра Терра

  • 45.94 грн