• Іспанська мова ррактичний довідник Єрмакова О.А., Весна
Пропонований практичний довідник допоможе учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння з іспанської мови, а також долучитися до активної самостійної роботи. Структура і зміст практичного довідника повного мірою відповідають вимогам навчальної програми для середньої школи. Довідник може бути використаний як для самостійного опрацювання учнями наведеного матеріалу, так і для роботи під керівництвом учителя.
           Кожний розділ довідника має певну структуру, а саме:
           — стислий виклад основних граматичних відомостей;
           — вправи та завдання, що пояснюють граматичний матеріал;
           — додаткові вправи або тестові завдання в кінці кожного розділу. Граматичний матеріал подано системно та стисло, у доступній формі — у вигляді правил, схем та таблиць. Граматичні вправи та завдання дозволять узагальнити та перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу та мають на меті підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови. До багатьох вправ довідника надано ключі для перевірки правильності їх виконання. Наприкінці довідника подано додатки, у яких представлено таблиці відмінювання дієслів, а також іспанський алфавіт з простим описом вимови звуків та інше.
 

Іспанська мова ррактичний довідник Єрмакова О.А., Весна

  • 39.38 грн