Навчально-методичний комплект складається: 

- з магнітної дошки, 

- набору кольорових предметних картинок, 

- 4 методичних посібників для виховате­ля,

- магнитів для картинок.

 

Математична скарбничка : метод, посіб. для виховат. дошк. навч. закл.: у 2-х част. Ч. 1.  М. А. Машовець. — К.: СІМ КОЛЬОРІВ, 2014. — 64 с. — (Серія «Дошколярик: кроки зростання»).

Посібник є частиною навчально-методичного комплекту, що складається з магнітної дошки, набору кольорових предметних картинок, методичного посібника для виховате­ля, збірок навчально-розвивальних оповідань, казок і віршів та альбому пізнавально- ігрових завдань для індивідуальної роботи з дітьми. Посібник допоможе вихователям дітей старшого дошкільного віку в організації роботи з формування основних елемен­тарних математичних уявлень.

У посібнику представлені опорні зразки занять з використанням магнітної дошки та предметних картинок, а також цікавих ігор, віршів і загадок на математичну тематику й інших форм організації навчання дітей дошкільного віку.

Для вихователів дітей старшого дошкільного віку, гувернерів і небайдужих батьків дошкільнят.

Кольорове намисто (Веселі оповідання та казки про хлопчика Олесика і не тільки)  Збірка літературних творів для ознайомлення дітей з природним і соціальним довкіллям Г.В. Бєлєнька. 978-966-2054-34-7

Збірка складається з трьох розділів.

Перший - «Пізнаємо світ природи» - містить авторські казки й опові­дання, які ознайомлюють дітей з цікавими об’єктами та явищами природи.

Другий - «Вчимося розуміти дорослих» - твори, що допомагають розви­тку емпатії та стимулюють до побудови партнерської взаємодії дитини з най­ближчими дорослими.

Третій розділ - «Дивуємось - міркуємо» - містить казки й оповідання, які спонукають до розвитку мислення та активізують пізнавальну активність дитини. В основі кожного оповідання лежать реальні події, а в основу кожної казки покладені наукові факти.

В кінці кожного твору є запитання, які надають можливість зосередити увагу дитини на ключових поняттях та фактах.

Дитина в довкіллі: метод, посіб. для виховат. дошк. навч. закл.: у 2-х част. Ч. 1. / Г. В. Бєлєнька. — К.: СІМ КОЛЬОРІВ, 2014. — 64 с. — (Серія «Дошколярик: кроки зростання»),

Посібник є частиною навчально-методичного комплекту, що складається з магнітної дошки, тематичних плакатів до неї, набору кольорових предметних картинок, методич­ного посібника для вихователів, збірок навчалыю-розвивалышх оповідань, казок і вір­шів та альбому пізнавально-ігрових завдань для індивідуальної роботи дітей. Посібник допоможе вихователям сформувати у дітей емоційно-ціннісне ставлення до предметів найближчого довкілля та навчити використовувати їх за призначенням.

У посібнику представлені зразки занять для дітей старшого дошкільного віку з вико­ристанням магнітної дошки і предметних картинок, а також цікавих ігор та інших форм організації навчання дошкільнят

Віконечко в природу : метод, посіб. для виховат. допік, навч. закл. : у 2-х част. Ч. 1. / Г. В. Бєлєнька.

Посібник є частиною навчально-методичного комплекту, що складається з магнітної дошки, тематичних плакатів до неї, набору кольорових предметних картинок з магнітними властивостями, методичного посібника для вихователів, збірок навчально- розвивальних оповідань, казок і віршів та альбому пізнавально-ігрових завдань для індивідуальної роботи з дітьми. Посібник допоможе вихователям ознайомити дітей з багатоманітністю природи, враховуючи особливості дошкільного віку, пояснити взаємозв’язки між її об’єктами та явищами, сформувати у дітей уміння спостерігати, самостійно робити висновки, взаємодіяти з природою, бачити красу і розуміти цінність кожного об’єкта для людини, Природи, Всесвіту, усвідомлювати залежність настрою і здоров’я людини від стану довкілля, сформувати в дітей основи природничо-наукового світогляду й екологічної культури.

У посібнику представлені зразки занять з використанням магнітної дошки та пред­метних картинок з магнітними властивостями, а також інших цікавих форм організації навчання дошкільнят.

Для вихователів дітей старшого дошкільного віку, гувернерів і небайдужих батьків дошкільнят.

Навчально-методичний комплект. Дошколярик. Кроки зростання.

  • 787.50 грн