Порядок проведення Державної підсумкової атестації у 2015 р

Навчальний рік закінчиться проведенням ДПА 2015 (Державна підсумкова атестація) для учнів початкової школи (4 клас) – з 12-го по 21-ше травня, основної (9 клас) – з 1-го по 8-ме червня, старшої (11 клас) – з 22 по 28.05.

Для учнів початкової школи ДПА в 2015 році відбудеться у вигляді контрольних підсумкових робіт з 3-х предметів: математика, читання, українська мова.

У свою чергу, для учнів старшої та основної школи державна підсумкова атестація в 2015 році буде проведена саме у письмовій формі з наступних навчальних предметів: українська мова, історія або математика та предмета на вибір учня (9 і 11 класи) за завданнями, які розроблені навчальними закладами.

Всі випускники шкіл (11-класники) проходитимуть ДПА з української мови та літератури у поєднанні зі ЗНО 24 квітня 2015 року. ДПА з інших двох предметів (математики або історії і третього предмету на вибір учня) школа проводитиме для 11-класників за самостійно розробленими завданнями.

Також у 2015 році державна підсумкова атестація буде проведена тільки у письмовій формі.

 

Видавництво «Генеза» пропонує такі збірники завдань для підготовки до державної підсумкової атестації у 2015 році

ПКР для 4 класів

Для ЗНЗ з навчанням українською мовою

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з української мови, читання, математики для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори К.І. Пономарьова, В.О. Науменко, Н.Є. Пархоменко)

Відповідно до листа МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303 у 2015 році державна підсумкова атестація учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів проводиться в письмовій формі у вигляді підсумкових контрольних робіт

Раніше були Збірники завдань ДПА для 4 кл. - тепер Збірники завдань для ПКР, 4 кл.

Пропоновані контрольні роботи призначені для підготовки до обов’язкової підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів з трьох предметів: української мови (мови навчання), читання і математики наприкінці 4 класу. Зміст робіт розроблено відповідно до вимог навчальних програм для 1–4 класів.

У посібнику вміщено по 4 (з читання – 3) різновиди контрольних робіт з кожного предмета у 2 рівноцінних варіантах кожна. Учитель зможе вибрати як різновиди контрольних, так і варіанти: спочатку для підготовки, а потім для проведення підсумкової контрольної роботи.

Підсумкові роботи проводяться обов’язково.

Для ЗНЗ з навчанням російською мовою

Сборник заданий для итоговых контрольных работ по русскому языку, чтению, украинскому (государственному) языку, чтению на украинском языке, математике для 4 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке

(авторы Е.С. Сильнова, Н.Г. Каневская, В.Ф. Олейник, О.В. Емельяненко,

Н.Е. Пархоменко)

В соответствии с письмом МОН Украины от 11.06.14 г. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» в 2014/2015 учебном году предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации для учащихся начальной школы в виде итоговых контрольных работ. В общеобразовательных учебных заведениях с русским языком обучения итоговая аттестация проводится  по пяти предметам: русскому языку, чтению, украинскому языку, чтению на украинском языке и математике.

Сборник содержит итоговые контрольные работы по русскому языку, чтению, украинскому языку, чтению на украинском языке и математике, разработанные в соответствии с требованиями учебных программ для 1-4 классов 2006, 2007 года (2014/2015 – последний год обучения по этим программам).

Предлагается 4 варианта аттестационной контрольной работы по русскому языку, каждый из которых состоит из 10 заданий, разных по уровню сложности: 7 заданий закрытого типа, два задания открытого типа и одно творческое задание. В сборнике помещены пояснительная записка для учителя и инструкция для учащегося.

 

ПКР з історії України

для 9 кл.

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Ю.Г. Лебедєва)

Пропонуються зразки завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з історії України учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл. Ці завдання можуть бути використані вчителями під час проведення ДПА 2015 року.

З метою об’єктивного оцінювання результатів державної підсумкової атестації та адаптації учнів до розв’язання стандартизованих тестів ЗНО зразки завдань складені у тестовій формі.

Пропонується 10 варіантів, кожен з яких містить по 22 тестових завдання з історії України .

Зміст тестових завдань відповідає навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів та підручникам з історії України, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Під час формування варіантів орієнтовних завдань для державної підсумкової атестації автор спирався на зразки тестів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, які використовувалися під час зовнішнього незалежного оцінювання з історії України в 2010–2014 рр.

для 11 кл.

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Ю.Г. Лебедєва)

Пропонуються орієнтовні зразки завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з історії України для учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл. Запропоновані завдання можна використати під час проведення ДПА 2015 року.

З метою об’єктивного оцінювання результатів державної підсумкової атестації та адаптації до розв’язання стандартизованих тестів ЗНО зразки завдань складені у тестовій формі.

Пропонується 10 варіантів зразків, кожен з яких містить по 22 тестових завдання з історії України .

Під час складання орієнтовних варіантів завдань для ДПА автор спирався на зразки тестових завдань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що використовувалися під час ЗНО з історії України в 2010–2014 рр.

 

ПКР з математики

ДЛЯ 9 КЛАСУ

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори О.С. Істер, О.Є. Єргіна)

Посібник  призначено для підготовки та проведення державної  підсумкової  атестації  з  математики  в  дев’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, а також перевірки  знань  і  вмінь  учнів  протягом  навчального  року. 

Він містить 12 контрольних робіт: три атестаційних роботи, кожна з яких подана у чотирьох рівноцінних варіантах.

Атестаційна робота складається із чотирьох частин, що відрізняються за формою  тестових  завдань  і  за  рівнем  їх  складності.  Зміст  усіх завдань  відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

ДЛЯ 11 КЛАСУ

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори О.С. Істер, О.Є. Єргіна)

Посібник  призначено для підготовки та проведення державної  підсумкової  атестації  з  математики  в  одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, перевірки  знань  і  вмінь  учнів  протягом  навчального  року, а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Він містить 12 контрольних робіт: три атестаційних роботи, кожна з яких подана у чотирьох варіантах.

Атестаційна робота складається із чотирьох частин, що відрізняються за формою  тестових  завдань  і  за  рівнем  їх  складності.  Зміст  усіх завдань  відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

 

ПКР з географії

Для 9 класу

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 9 кл.

(автори    А.І. Довгань, В.В. Совенко)

Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника – допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різнорівневих завдань.

            До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт. Кожен варіант налічує: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачає роботу з малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; двоє завдань, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; завдання на контурній карті, а також два завдання, які виконують лише ті учні, що вивчають географію на поглибленому рівні.

Матеріали збірника вчитель може використовувати також під час проведення поточного оцінювання. Учні можуть використовувати матеріали збірника під час підготовки до уроків, до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Для 11 класу

 

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 11 кл.

(автори А.І.Довгань, В.В. Совенко)

Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія». Основна мета посібника – допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в старшій школі за допомогою різнорівневих завдань.

            До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт. Кожен варіант налічує: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачає роботу з малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; двоє завдань, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; завдання на контурній карті, а також двоє завдань, які виконують учні, що вивчають географію на профільному рівні.

Матеріали збірника вчитель може використовувати також під час проведення поточного оцінювання. Учні можуть використовувати матеріали збірника під час підготовки до уроків, державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 

ПКР з біології

 

Для 9 класу

 

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори О.В. Костильов, О.А. Андерсон)

Навчальний посібник складений за програмою з біології для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Збірник призначено для підготовки та проведення письмової державної підсумкової атестації за курс основної школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах і загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням біології.

Він містить 10 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант розподіллено на чотири частини: І і ІІ частини містять тестові завдання з однією правильною відповіддю із чотирьох запропонованих; ІІІ частина – завдання з використанням графічних зображень; ІV – завдання з відкритою відповіддю груп «А» (перевіряють вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати взаємозв’язок будови та функції; порівнювати; узагальнювати) і «Б» (перевіряють вміння обґрунтовувати заходи запобігання захворюванням людини, пояснювати результати досліджень, складати план дій). Отже, у кожному варіанті передбачено 27 тестових завдань з першої-третьої частин і два завдання з відкритою відповіддю з четвертої частини (по одному з груп «А» та «Б»). Окремі відкриті завдання передбачають моделювання учнем певного біологічного процесу.

Запропонована чітка система оцінювання, що забезпечить об’єктивний підхід до контролю навчальних досягнень учнів.

 

Для 11 класу

 

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з біології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори О.В. Костильов, О.А. Андерсон)

Збірник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з біології за курс старшої школи в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних програм з біології для загальноосвітніх навчальних закладів академічного та профільного рівнів.

Посібник містить 10 варіантів атестаційних робіт. Різноманітні тестові завдання складені за різними когнітивними рівнями (знання, синтез, аналіз, розуміння, застосування). Крім тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді, пропонуються завдання на встановлення правильної послідовності подій, структур і явищ; в окремих завданнях використано графічні елементи.

Завдання з відкритою відповіддю групи «А» перевіряють вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати взаємозв’язок будови та функції; порівнювати; узагальнювати. Завдання групи «Б» перевіряють вміння планувати дослідження та пояснювати їх результати, складати план дій. Окремі відкриті завдання передбачають моделювання учнем певного біологічного процесу.

Запропонована чітка система оцінювання, що забезпечить об’єктивний підхід до контролю навчальних досягнень учнів.

 

ПКР з хімії

Для 11 класу

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автор О.А. Дубовик)

Збірник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з хімії за курс старшої школи в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів академічного та профільного рівнів. Кожен варіант містить завдання з трьох тематичних блоків: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія».

Посібник містить 10 варіантів робіт, кожен з яких складається з двох частин, що відрізняються складністю завдань. У кожній частині наведено завдання різної форми: завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; на вибір кількох правильних відповідей з п’яти запропонованих, на встановлення відповідностей, на визначення правильної послідовності, завдання з розгорнутою відповіддю.

Даний посібник також можна використовувати під час підготовки до державної підсумкової атестації з хімії учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Збірники завдань для ДПА з англійської мови

Для 9 класу

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови для 9 класу (укладачі Коваленко О.Я., Чепурна О.В., Ворон Г.Л., Шопулко М.Н.)

Пропонований посібник містить 50 варіантів завдань (білетів) для державної підсумкової атестації з англійської мови в 9 класі. Кожен варіант складається з трьох частин і передбачає контроль основних видів мовленнєвої діяльності учнів (читання, письма і говоріння). Як і в попередні роки кожна атестаційна робота містить завдання трьох видів: читання тексту та виконання після текстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованою ситуацією.

Білети добираються вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до типу навчального закладу (загальноосвітній навчальний заклад чи спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов) та кількості учнів у класі.

Матеріали посібника складено відповідно до чинної програми, затвердженої МОН України.

Для 11 класу

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови для 11 класу (укладачі Коваленко О.Я., Чепурна О.В., Ворон Г.Л., Шопулко М.Н.)

Пропонований посібник містить 50 варіантів завдань (білетів) для державної підсумкової атестації з англійської мови в 11 класі. Кожен варіант складається з трьох частин і передбачає контроль основних видів мовленнєвої діяльності учнів (читання, письма і говоріння). Як і в попередні роки кожна атестаційна робота містить завдання трьох видів: читання тексту та виконання після текстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованою ситуацією.

Білети добираються вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до типу навчального закладу (загальноосвітній навчальний заклад чи спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов) та кількості учнів у класі.

Матеріали посібника складено відповідно до чинної програми, затвердженої МОН України.